Jan Koblasa (1932 - 2017)

český malíř, sochař a grafik - spoluzakladatel skupiny Šmidrů (neodadaistická recese, groteska) - žije v Hamburku školení: Akademie výtvarných umění v Praze (profesor Jan Lauda, Karel Pokorný a Otakar Španiel) dílo: zpočátku expresivně symbolická abstraktní malba, v sochařství užití tradičních i méně tradičních materiálů výstavy: poslední autorská výstava se konala v roce 2006/2007 v Oblastní galerii v Liberci

Díla autora

Koblasa Jan (1932 - 2017) : Jan Palach

Jan Palach

suchá jehla, 1969, 64 x 49 cm, vpravo dole sign. monogramem, vlevo dole 18/60

Vyvolávací cena 4 200 Kč

Číslo položky: 1018