Václav Boštík (1913 - 2005)

Václav Boštík byl český abstraktní malíř. Narodil se 6. 11. 1913 v Horním Újezdu u Litomyšle a zemřel 7. 5. 2005 v Praze. Inicioval vznik skupiny UB 12. Vystudoval České vysoké učení technické v Praze a Akademie výtvarných umění (tamtéž) u profesora Viléma Nowaka. Jeho dílo se vyvíjelo od počátečního realismu k abstrakci, využíval elementární geometrické tvary a základní geometrické znaky. Jeho dílo má mystický obsah a je v něm patrná snaha o pochopení tajemství vesmíru. Koncem 60. let se účastnil výstav Nové citlivosti - poslední autorská výstava se uskutečnila v roce 2008 v Galerii Zdenka Sklenáře v Litomyšli.

Díla autora

Boštík Václav (1913 - 2005) : Abstraktní kompozice

Abstraktní kompozice

bar. kresba, 68 x 48 cm, sign. uprostřed dole Boštík 93, rámováno. Majitel obraz získal přímo od autora. Na papíře jsou dva jemné sklady, viz foto.

Vyvolávací cena 70 000 Kč

Číslo položky: 979