Alois Wierer (1878 - 1945)

Malíř a grafik biedermajerovských námětů v Praze. Studoval na Pražské akademii v letech 1902-1904 u Fr. Thieleho. Po absolvování akademie byl delší dobu spolupracovníkem časopisu "Jugend" v Mnichově. Ve své tvorbě se vždy rád vracel do staré Prahy. Pochází odtud také cyklus obrazů z pražského ghetta, který Alois Wierer namaloval podle starších kreseb a studií kolem roku 1910. Žil a maloval taktéž v Americe. Zemřel na konci války v souvislosti s divokým odsunem pražských němců. Jeho atelier byl zničen a obrazy rozchváceny. Díla Aloise Wierera jsou zastoupena v soukromých sbírkách u nás v Rakousku a Německu a některých galeriích. Motivy jeho obrazů se objevují i na žánrových a uměleckých pohlednicích. Výstavy (výběr): 1926 – Pardubice; 1936 – Praha, 2006 – Praha (Pražské ghetto v obrazech)

Díla autora

Wierer Alois (1878 - 1945) : Z Karlova mostu

Z Karlova mostu

akvarel, 33,5 x 49,5 cm, sign. vlevo dole, rámováno. Přípravná kresba k oleji, draženému v Dorotheu 9.3. 2018.

Vyvolávací cena 1 500 Kč

Číslo položky: 1682